Računarstvo i informatika - 240 ECTS

 I godina
 Zimski semestar 
  Naziv predmeta  Fond ECTS
  Matematika I 4+3 9
  Informatika 3+2 9
  Osnove računarstva 4+3 9
  Engleski jezik I 2+1 3
 Ukupno: 22 30
 Ljetnji semestar
  Naziv predmeta  Fond ECTS
  Matematika II 4+3 9
  Osnove programiranja 2+4 9
  Osnove elektrotehnike 3+3 9
  Engleski jezik II 2+1 3
 Ukupno: 22 30


 II godina
 Zimski semestar 
  Naziv predmeta  Fond ECTS
  Napredno programiranje 2+4 7
  Osnove računarstva II 4+3 8
  Baze podataka 3+2 7
  Arhitektura računara 4+3 8
 Ukupno: 25 30
 Ljetnji semestar
  Naziv predmeta  Fond ECTS
  Razvoj softvera 3+3 9
  Računarske mreže 2+4 9
  Izborni predmet I 3+2 6
  Izborni predmet II 3+2 6
 Ukupno: 22 30

Napomena: Od četiri (4) ponuđena izobrna predmeta studenti u 4. semestru odabiru i upisuju u indeks dva (2) predmeta.
  Naziv izbornih predmeta
Operativni sistemi
Algoritmi i strukture podataka
Menadžment u inžinjerskoj praksi
Menadžment ljudskih resursa


 III godina
 Zimski semestar 
  Naziv predmeta  Fond ECTS
  Vještačka inteligencija 4+3 8
  Osnove elektrotehnike 3+2 7
  Računarska grafika 3+4 8
  Poslovne komunikacije 3+2 7
 Ukupno: 24 30
 Ljetnji semestar
  Naziv predmeta  Fond ECTS
  Sigurnost I zaštita informacionih sistema 4+2 9
  CAD- Računarom podržano konstruisanje 3+3 9
  Izborni predmet 3+2 6
  Izborni predmet 3+2 6
 Ukupno: 22 30

Napomena: Od četiri (4) ponuđena izborna predmeta studenti u 6. semestru odabiru i upisuju u indeks dva (2) predmeta.
  Naziv izbornih predmeta
 Objektno orjentisano programiranje 
 Proizvodni menadžment
  Projektovanje informacionih sistema
 Programski jezici

 IV godina
 Zimski semestar 
  Naziv predmeta  Fond ECTS
  Programiranje internet aplikacija 2+4 8
  Sistemsko programiranje 3+2 7
  Internet tehnologije i programiranje 4+3 9
  Projektni menadžment 3+2 6
 Ukupno: 23 30
 Ljetnji semestar
  Naziv predmeta  Fond ECTS
  Sistemsko programiranje 3+2 6
  Organizacija proizvodnje 3+2 6
  Izborni predmet 3+2 6
  Izborni predmet 3+2 6
  Diplomski rad 0 6
 Ukupno: 20 30

Napomena: Od četiri (4) ponuđena izbornih predmeta studenti u 8. semestru odabiru i upisuju u indeks dva (2) predmeta.
  Naziv izbornih predmeta
Napredne softverske tehnologije
Interakcija čovjek-računar
Modeliranje i simulacija
Elektronsko poslovanje