Dokumenti

 

* NAPOMENA: Dokumenti su spremljeni u PDF formatu, te je za njihov pregled neophodno da na Vašem uređaju imate instaliranu podršku za pregled PDF dokumenata ( Acrobat reader, FoxPDF,...)

Konkurs za upis u studijsku godinu 2017/2018
  Datum: 29.05.2017.
Konkurs za dodjelu nagrada iz Fonda za podršku naučnoistraživačkog, stručnog, umjetničkog rada
Datum: 01.07.2016.
Konkurs za upis u studijsku godinu 2016/2017
  Datum: 01.06.2016.
Konkurs za izbor nastavnika i saradnika
  Datum: 01.06.2016.
Konkurs za izbor nastavnika i saradnika
  Datum: 15.09.2015.
Konkurs za izbor nastavnika i saradnika
  Datum: 15.06.2015.
Konkurs za upis u studijsku godinu 2015/2015
  Datum: 01.06.2015.